Zmiana zamiaru Emitenta w sprawie emisji obligacji w 2021 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie zamiaru w zakresie przeprowadzenia do końca 2021 r. emisji pierwszej serii obligacji w ramach ustanowionego programu do kwoty 150 mln zł („Program”) i przesunięciu decyzji w tej sprawie na termin późniejszy.

O ustanowieniu Programu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 34/2020, zaś o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w 2021 r. w raporcie bieżącym ESPI numer 1/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarząd Emitenta informuje, że w obecnym roku emisja nie została przeprowadzona ze względu na wystarczające finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez wykorzystanie limitów kredytowych udzielonych przez banki współpracujące z Emitentem.

Zarząd Emitenta wskazuje, że decyzja o konkretnym terminie emisji obligacji w ramach Programu będzie uzależniona od przewidywanego zapotrzebowania na finansowanie oraz od sytuacji na rynkach finansowych.

Zmiana zamiaru Emitenta co do terminu przeprowadzenia pierwszej emisji obligacji w ramach Programu nie ma wpływu na bieżącą realizację planów inwestycyjnych Grupy UNIMOT.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu