Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, pana Roberta Brzozowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki na akcjach Emitenta z dnia 20 kwietnia 2022 r. Brak wcześniejszej publikacji raportu wynikał z omyłki Emitenta spowodowanej kwestiami technicznymi.

Notyfikacja dotyczy zakupu akcji ze środków otrzymanych tytułem premii pieniężnej na zakup akcji, w ramach przyjętego w Spółce systemu premiowego dla członków zarządu.

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu