Korekta raportu bieżącego ESPI nr 30/2021 w związku z oczywistą omyłką

  • Raport nr:30/2021
  • Data publikacji:05.08.2021 / 11:53

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym koryguje raport bieżący ESPI nr 30/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w zakresie dotyczącym wartości EBITDA w danych porównywalnych za II kwartał 2020 r.

Emitent omyłkowo podał, że EBITDA w okresie porównywalnym wynosiła 16,3 mln zł, podczas, gdy zgodnie z opublikowanymi już danymi finansowymi EBITDA za II kwartał 2020 roku wynosiła 26,2 mln. zł. Podanie nieprawidłowej danej miało charakter oczywistej omyłki.

 

Po korekcie Emitent ponownie przekazuje wszystkie porównywalne dane finansowe za II kwartał 2020 r.

Porównywalne, dane skonsolidowane za II kwartał 2020 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 981,6 mln zł,
  • EBITDA: 26,2 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 15,5 mln zł

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu