Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach ustanowionego programu w terminie późniejszym niż zakładano

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przeprowadzenia emisji pierwszej serii obligacji w ramach ustanowionego programu do kwoty 150 mln zł („Program”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2020 – w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano.

Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu w bieżącym roku.

Zarząd Emitenta podkreśla, że decyzja o konkretnym terminie emisji obligacji w ramach Programu będzie uzależniona od przewidywanego zapotrzebowania na finansowanie oraz od sytuacji na rynkach finansowych.

Zmiana zamiaru Emitenta co do terminu przeprowadzenia pierwszej emisji obligacji w ramach Programu nie ma wpływu na bieżącą realizację planów inwestycyjnych Grupy UNIMOT.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu