Przychody netto ze sprzedaży w sierpniu 2016 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu sierpniu 2016 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w sierpniu 2016 r., w ujęciu jednostkowym, przychody
netto ze sprzedaży w wysokości 208 846 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu sierpniu 2016 r. są porównywalne z przychodami osiągniętymi w
miesiącu poprzednim (lipiec 2016 r. – 201 67215 tys. zł.) i wyższe o ponad 97 % od przychodów
uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (sierpień 2015 r. – 105 644 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent