Raport bieżący nr 15/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu kwietniu 2015 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w kwietniu w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 134 459 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 4 miesiące 2015 r. wynosi 415 090 tys. zł.
Przychody uzyskane w kwietniu są porównywalne do osiągniętych w miesiącu poprzednim (marzec 2015 r. – 143 174 tys. zł) i czterokrotnie wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego (kwiecień 2014 r. 34 363 tys. zł).
Utrzymująca się od początku roku wzrostowa tendencja przychodów jest związana m.in. z dynamicznym rozwojem obrotu paliwami płynnymi.
Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu