Raport bieżący nr 22/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu maju 2015 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w maju, w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 96 645 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 5 miesięcy 2015 r. wynosi 512 512 tys. zł.
Przychody uzyskane w mają są niższe od osiągniętych w miesiącu poprzednim (kwiecień 2015 r. – 135 236 tys. zł), jednak znacznie wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (maj 2014 r. – 69 176 tys. zł).
Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu