Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał
powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1
rozporządzenia MAR, od spółki Unimot Express sp. z o.o., osoby blisko związanej z osobami
pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, panem Adamem Sikorskim – Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Emitenta i panem Bogusławem Satławą – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda Prezes Zarządu