Zawarcie istotnej umowy – przedłużenie okresu finansowania kredytowego

Zawarcie istotnej umowy – przedłużenie okresu finansowania kredytowego

Wersja PDF raportu