Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od spółki Unimot Express sp. z o.o. osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, panem Adamem Sikorskim – Prezesem Zarządu Emitenta i panem Bogusławem Satławą – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.