Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2014 r. - wstępne dane