Raport kwartalny za III 2017

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:16.11.2017 / 12:27

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III 2017 r.